Stockholm

Välkommen till Viktualiehandlarna

FÖRENINGEN VIKTUALIEHANDLARNAS PENSIONSINRÄTTNING
EN VITAL 270-ARING
Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning ( victualie=latin för livsmedel ) räknar 1737 som sitt instiftelseår. Det exakta årtalet har inte kunnat beläggas med full säkerhet, men bevarade handlingar visar att verksamheten inleddes under 1730-talets senare del. Namnet var då Spannmåls-, Minut- och Victualiehandels-Societeten. Inrättningen har dock mycket äldre anor. Den svenska kungamakten sökte redan fran 1300-talet och framåt forma bland annat de, “Hökare” som bedrev handel med livsmedel att, organisera sig i s.k. Societeter. Detta for att formalisera utbildningen av köpmännen och deras medarbetare men sannolikt också för att kunna beskatta dem.