Styrelse

Enligt stadgarna så skall Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning ha en styrelse med 8-12 medlemmar. Styrelsen väljs på årsmötet och man sammanträder 5 gånger per år.

Nuvarande styrelse

Karl-Erik Iveroth ordf.
Bo Forsslund
Christer Berg
Göran Andersson
Jim Kahn
Ove Ekman
Börje Ahlen
Jeanette Naess
Monica Bloom
Protokoll skrivs av Ragnar Fransson.

För många år sedan såg

föreningens styrelse ut så här:

vhpi-direktion1941